Styrk dit forældreskab…

Kursus i Forældreklubben –
for forældre med børn i alderen 0-6 år

STYRK DIT FORÆLDRESKAB
SÆT GRÆNSER – OG HJÆLP DIT BARN MED AT UDVIKLE ET GODT SELVVÆRD

 

børn0 pixa

Forældreklubbens kursus giver dig brugbar psykologisk indsigt og gode redskaber, som du kan bruge i relationen til dit barn i hverdagen.

Kurset tager udgangspunkt i de oplevelser og udfordringer, de fleste børnefamilier støder på i hverdagen som f.eks.:

Du synes, der er mange konflikter i hverdagen, hvor du er udmattet og ikke synes det lykkes, selvom du har de bedste intentioner og gør det bedste du kan?

 • Du oplever de samme konflikter igen og igen – og det er svært at se en vej ud af dem?
 • Du kommer til at skælde mere ud end du har lyst til, fordi dit barn ikke hører efter?
 • Der er alt for mange konflikter jer alle imellem, både børn og voksne?
 • Nærheden og fortroligheden i parforholdet er ”blevet væk” og I er blevet til kun at være en mor og en far?
 • Du er træt af, at synes du ikke er god nok og ikke at have noget ”forældreselvværd”

Kan du genkende noget af det – og vil du gerne skabe mere harmoni og velvære i familien for jer alle sammen? – så er dette kursus noget for dig.

Du får:

 • Tre aftener med en erfaren familiepsykolog som din personlige vejleder både under og efter kurset.
 • Viden om børns forskellige udviklingsperioder.
 • Viden om- og redskaber til, hvordan du kan opdrage og sætte grænser, så du samtidig   hjælper dit barn til at udvikle et godt selvværd.
 • Redskaber til at skabe en hverdag med plads til både børn og voksne.
 • Et større forældreselvværd, som du vil have glæde af også i tiden efter kurset.
 • Et netværk med andre forældre, der kan inspirere dig og vil vise dig, at du ikke er den eneste der synes familielivet er både hårdt, godt og udfordrende.
 • Redskaber til at skabe nærvær, gode stemninger, naturlige grænser og en stærkere relation til dit barn.
 • Mulighed for at være med i en lukket gruppe, hvor du kan være i kontakt og sparre med mig og de øvrige forældre under hele forløbet og 1 måned efter afslutning

Sted:
Gladsaxe Hovedbibliotek Søborg Hovedgade220 2860 Søborg – Mødelokale 6

Dato:
Kurset består af 3 mødeaftener kl. 18.00 – 19.45 Tirsdag den 23. februar – Tirsdag den 1. marts – Tirsdag den 15. marts

Nyhedspris:
Kr. 995,00 pr. person inklusive kaffe, the, frugt.

Tilmelding:
På mail: mail@psykologcc.dk eller Tlf. 22 58 03 99